Επικοινωνία

Οι απόψεις σας είναι σημαντικές για εμάς. Είτε πρόκειται για μια απλή ερώτηση είτε για μια πολύτιμη πρόταση, είμαστε εδώ!

press contact:

kairosgiatrio@gmail.com
+30 694 690 6669  &  +30 699 311 6393